Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Početna » AKTI ŠKOLE  »  Pravo na pristup  »  Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Odgovori

Scroll to Top Skip to content