Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu

Početna » AKTI ŠKOLE  »  Financije  »  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu

Izvještaj o godišnjem obračunu za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01 – 31.12.2023.

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja za 2023. godinu

Referentna stranica

Obrasci financijskih izvještaja v 8.1.3

Scroll to Top Skip to content