Općenito o Projektu

Početna » PROJEKTI  »  Regionalni centar kompetentnosti  »  Uspostava RCK  »  Općenito o Projektu

Projekt je krenuo s uspostavom organizacije rada i razvoja centra kroz uspostavu Upravnog vijeća. Naredni koraci su izrada i evaluiranje ključnih dokumenta za organizaciju i razvoj Centra te rad na uspostavi modela kompetencija u području vođenja i upravljanja Centrom.

Provodit će se stručna usavršavanja u području kontrole kvalitete, planiranje obrazovnih programa i metoda analize potreba tržišta rada za 14 djelatnika te usavršavanje za upravljanje Projektom.

Aktivno se pridonosi uspostavljanju suradnje sa ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima, znanstvenim organizacijama i poduzetnicima. Stoga će se organizirati posjeti razmjene iskustva u Sloveniji i središnjoj Europi.

U sklopu projekta će se održati tri okrugla stola. Provest će se postupak samovrednovanja i osiguravanja kvalitete.

Imajući na umu potrebe svih radit će se na modernizaciji individualiziranog programa primjerenog učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom te će se uvesti program obrazovanja za odrasle.

Svrha

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Ciljevi i aktivnosti

1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK
3. Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora vezanih za provedbu programa redovitog SO
4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija

Nositelj projekta

Medicinska škola Bjelovar

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 28.852.446,81 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

EU sufinanciranje - 28.852.446,81 kuna

Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine, sveukupno trajanje od 46 mjeseci.

Partneri

• Učilište za obrazovanje odraslih IDEM
• Medicinska škola Osijek
• Projekt jednako razvoj d.o.o.
• Srednja medicinska škola Slavonski Brod
• Srednja škola Koprivnica
• Hrvatska komora medicinskih sestara
• Hrvatski zavod za zapošljavanje
• CRIDENS d.o.o.
• Veleučilište u Bjelovaru
• Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci
• Bjelovarsko Bilogorska Županija
• Tehnička škola Virovitica
• Pučko otvoreno učilište Algebra

Više informacija o Projektu na mrežnoj stranici Projekta.

Scroll to Top Skip to content