Projekt: “Skupljajmo zajedno stare baterije”tijekom nastavne godine 2023./2024.

Početna » PROJEKTI  »  "Skupljajmo zajedno stare baterije"  »  Projekt: “Skupljajmo zajedno stare baterije”tijekom nastavne godine 2023./2024.

Medicinska škola Bjelovar uključila se je u ekološki projekt: “Skupljajmo zajedno stare baterije”. Uključivanjem u projekt želi se:

  • poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
  • skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
  • uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
  • poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
  • potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja i naših sugrađana

Glavni nositelj spomenutog projekta je firma FRIŠ d.o o iz Križevaca, koja osigurava spremnike za sakupljanje, odvozi i zbrinjava sakupljene baterije te osigurava priznanja i nagrade. Projekt će trajati do kraja nastavne godine te se nadamo da ćemo svi zajedno biti vrlo uspješni u njemu.

Scroll to Top Skip to content