Financijski planovi i izvješća

Početna » AKTI ŠKOLE  »  Financije  »  Financijski planovi i izvješća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2023. GODINE

Odluka o usvajanju prijedloga izvješća PR-RAS
Bilješke uz izvještaje 1-6/2023.
Obrasci financijskih izvještaja 1.-6./2023.
Izvještaj o izvršenju plana 1.-6./2023.

3. izmjene plana nabave za 2023.

2. izmjena plana nabave za 2023.

Registar ugovora za 2022.

1. izmjena plana nabave 2023.

Referentna stranica za 2022.

Bilješke uz financijske izvještaje 2022.

Financijski izvještaji 2022.

Rebalans za 2022.

Proračun 2023. - rashodi

Proračun 2023. - prihodi

Obrazloženje financijskog plana za 2023.

Plan nabave za 2023.

Izvještaj o izvršenju za 2021.

Izvještaj o godišnjem obračunu za 2021.

Godišnji obračun za 2021.

Obrasci financijskih izvještaja 2021. - završni račun

Plan nabave za 2022. objavljen u EOJN

Obrazloženje rebalansa za 2021.

Rebalans za 2021.

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda za 2022.

Financijski plan za 2022.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.

Plan nabave za 2021.

Plan prihoda i rashoda za 2021.

Prijedlog odluke o utrošku viška prihoda nad rashodima za 2019.

Odluka o pokriću manjka prihoda nad rashodima od nefinancijske imovine za 2019.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2019.

Godišnji obračun za 2019.

Bilješke uz financijska izvješća za 2019.

Proračun za 2019.

Plan nabave 2020. objavljen u EOJN

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda za 2020.

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i Projekcije plana za 2021. i 2022.

Bilješke uz financijska izvješća za 2018.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.

Projekcija za 2021.

Projekcija za 2020.

Nabava iznad 20.000,00 kn - plan objavljen u EOJN

Plan prihoda i rashoda za 2019.

Rebalans plana nabave roba, radova i usluga jednostavne i male vrijednosti za 2019.

Godišnji obračun za 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj 1.-6./2018.

Plan nabave za 2018.

Proračun za 2017.

Odgovori

Scroll to Top Skip to content